Kuvassa vaaleanpunainen vaasankasarmi -rakennus, jonka edustalla rinne, jossa keltaista ukonpalko kasvillisuutta

Ilmastoteot

Suomenlinnan hoitokunnan keskeinen tehtävä on huolehtia historiallisen rakennuskannan restauroinnista, ylläpitämisestä ja sen käytön hallinnasta. Vanhan uusiokäyttö on ilmastotyötä parhaimmillaan. Lisäksi hoitokunta on maailmanperintökohteen isäntä ja satojen asuntojen ja kymmenien toimitilojen vuokranantaja. Virasto tekee monenlaisia ratkaisuita, joilla pyritään vähentämään päästöjä ja vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Virastolla on energiatehokkuus­suunnitelma, jossa linjataan energian säästämiseen vaikuttavia tekoja vanhassa linnoituksessa. Toiminnassamme pyrimme muun muassa säästämään sähköä, kierrättämään, uusiokäyttämään ja vähentämään jätettä. Teemme vuosittaisen vastuullisuusraportin muun muassa ilmastoteoista. Lisäksi jaamme vinkkejä ympäristö­ystävälliseen toimintaan työssämme erityisesti toimistoissamme.

Hoitokunnalta tilat vuokranneilta toimijoilta vaaditaan esim. ympäristö­ohjelma ja sitoutuminen kestävän matkailun periaatteisiin. Moni toimija on esimerkiksi oma-aloitteisesti päättänyt toimia mahdollisimman muovittomasti.

Suomenlinnaa kehitetään autottomana alueena, jossa suositaan päästötöntä ja julkista liikennettä sekä esimerkiksi jalankulkua ja pyöräilyä. Hoitokunta itse käyttää saarilla liikkumiseen mm. polkupyöriä, sähköpyöriä ja sähköautoja. Ympäristö­tietoisuus on läsnä aina uusia kulkuneuvoja hankkiessa.

Hoitokunta tarjoaa yhteistyössä HSY:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vuokralaisille ja kävijöille hyvät mahdollisuudet lajitteluun ja kierrätykseen. Linnoituksessa on parikymmentä jätepistettä, joissa voi lajitella biojätettä, paperia, kartonkipakkauksia, lasipakkauksia, pienmetallia ja muovipakkauksia. Jätepisteitä on varattu sekä asukkaille, toimijoille että kävijöille.

Kävijäviestinnässä ekotekoja pidetään esillä, ja kävijöille tarjotaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Linnoitukseen esimerkiksi rakennettiin vesipullojen täyttöpisteitä.

Edellä mainitut asiat ovat tiiviisti esillä hoitokunnan viestinnässä niin omille työntekijöille, asukkaille, toimijoille kuin kävijöille. Kannustamme ilmastomyönteisiin tekoihin ja valintoihin. Lisäämme ympäristö­tietoisuutta toimistossa sekä asumisessa esimerkiksi asukasoppaassa ja muussa viestinnässä. Kokousvieraille on koottu vastuullisen kokoustamisen vinkit, ja asukasoppaassa ja muussa asukasviestinnässä ohjeistetaan ympäristöystävällisiin tekoihin.