Vallityömaat

Virastolla on jatkuvasti työn alla lukuisia restaurointi-, kunnostus-, ylläpito- ja kehittämishankkeita. Sivuston tähän osioon on koottu joitakin hoitokunnan hankkeista.

Kustaanmiekalla on tehty vallien ja kahden sortuneen muurin korjaustyötä. Osa Kustaanmiekan vallipolusta on saatu valmiiksi ja avattu yleisölle. Patterien 1 ja 2 vallipolku on valmis, ja patteri 2 rantamuuri on korjattu. Vesialtaalla sortuneen patteri 3 -muurin korjaus sekä hiekkavallin kunnostus jatkuvat.

Valmistuneella ja keväällä 2018 avatulla vallipolkuosuudella välillä patteri 1 -2 on hiekkakerrokseen upotettujen kulmaterästen ja kuminauhan avulla toteutettu kulunohjaus, joka ohjaa vallien kasvillisuutta säästävälle kulkureitille. Nämä aidat ovat pysyviä ja Kustaanmiekan vallipolulla kuljetaan merkittyä reittiä pitkin. Katso avatut vallipolun reitit kartasta (pdf)

Vallit olivat kuluneet muun muassa askelten synnyttämän eroosion vuoksi. Alueella on lisäksi myyrien aiheuttamia koloja, joihin jalka uppoaa. Vallivyöhykkeellä on edelleen vaarallisia paikkoja, joista osaa on vaikea havaita maastossa kulkiessa. Kustaanmiekan rantavarustus on myös toistaiseksi suljettu yleisöltä turvallisuussyistä.

Kiitos, että noudatat ohjeita ja autat suojelemaan Kustaanmiekan valleja ja arvokasta kasvillisuutta eroosiolta.

Lisätietoja:

  • Projektinvetäjä Tuija Lind, puh. 0295 338 337