Suomenlinnan linnoitussaaria ja merellistä kaupunkiympäristöä kutsutaan Suomenlinnan suurmaisemaksi. Suoja-alue on maailmanperintökomitean hyväksymä alue, joka varmistetaan lailla ja säädöksillä.

Suoja-alueen ja suurmaiseman merkitys on keskeinen Suomenlinnalle. Maisema ei ole pelkkiä näkymiä, vaan se on linkki kohteen historiaan: linnoituksen sijoittuminen ja perustaminen Helsingin edustan saarille pohjautuu suojaiseen sijaintiin.

Maailmanperintökohdetta ympäröivän suoja-alueen tehtävänä on taata kohteen eheyden ja arvojen säilyminen. Siksi suoja-alue on riittävän laaja. Kaikkien suoja-alueella toimivien on tärkeää sitoutua toimimaan siten, etteivät muutokset uhkaa kohteen arvoja.

Vaikka suoja-alueen tehtävänä ei ole estää muutoksia, on niiden vaikutukset selvitettävä ja arvioitava yhteistyössä etukäteen. Suomenlinnan ja sen suoja-alueen maankäyttöön ja suojeluun liittyvistä tavoitteista sovitaan kaavoituksessa.

Suomenlinnan suoja-alueeseen kuuluvat kokonaisuuteen maisemallisesti ja toiminnallisesti liittyvät Vallisaari ja Kuninkaansaari, Lonna ja Santahamina. Suoja-alue käsittää myös eteläisen Helsingin korttelit ulottuen lännessä aina Hernesaareen ja pohjoisessa yli Katajanokan Kruunuvuoren selälle ja Laajasaloon asti.

Suomenlinnan suoja-alue ja sen ulkopuolelle ulottuva merialue, etäiset rannat ja saaret muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, suurmaiseman. Suomenlinna ja sen suoja-alue ovat lähes kokonaan valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Arkeologisesti arvokas ympäristö sisältää myös maanalaiset kohteet. Suomenlinna ja Vallisaari muodostavat valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen.

Myös Suomenlinnaa ympäröivä vedenalainen maisema on tärkeää turvata. Veden alla sijaitsevat laivojen hylyt ovat merkittävää arkeologista perintöä.

Tutustu Suomenlinnan suoja-alueeseen kartalla (pdf).