Kuvituskuva kulttuuriperintö ja ilmastonmuutos -hankkeen sivulle.

Kulttuuriperintö ja ilmastonmuutos

Ilmaston muuttuminen näkyy myös rakennetussa ympäristössä. Ilmastomuutoksen vaikutusten seurantamenetelmän kehittäminen kulttuuriperintökohteisiin -hanke kartoittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia kulttuuriperintöön. Menetelmä tulee julkisesti saataville ja hyödynnettäväksi.

Tuulista tulee myrskyjä, talvella lumi sataa vetenä. Toisaalla tulvii, toisaalla aurinko paahtaa ja kuivuus koettelee. Ilmaston muuttuminen näkyy myös rakennetussa ympäristössä. Muurit kostuvat ja rapautuvat, lahottajat iskevät kosteaan puuhun. Myös rakennusperintömme on uhattuna. Ilmastomuutoksen vaikutusten seurantamenetelmän kehittäminen kulttuuriperintökohteisiin -hanke kartoittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia kulttuuriperintöön.

Rahoitus ja osallistujat

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke on osa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaa. Hanke alkoi huhtikuun 2024 alussa ja kestää maaliskuuhun 2027.

Päätoteuttaja on Suomenlinnan hoitokunta. Osatoteuttajia ovat Alvar Aalto -säätiö, Museovirasto ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Mukana on myös muita virastoja, tutkijoita ja asiantuntijoita.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa toteuttajat kehittävät menetelmää ilmastonmuutoksen vaikutusten seuraamiseksi erityyppisissä ja -ikäisissä, maantieteellisesti ja ilmastollisesti erilaisissa kohteissa. Hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa kohteina on sekä perinteisin menetelmin ja materiaalein toteutettuja rakennuksia että moderneja kerrosrakenteita.

Samalla toteuttajat kartoittavat tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista rakennuksiin, ja myös siitä miten rakennusperintöä tulisi hoitaa ja korjata ilmaston muuttuessa. Tietoa voidaan jatkossa hyödyntää rakennetun kulttuuriperinnön suojelussa ja korjaamisessa.

Tavoitteena on myös koota asiantuntijaverkosto ilmastoriskien tunnistamiseksi sekä siihen liittyvän tiedon välittämiseksi hankkeen aikana ja sen jälkeen. Seurantamenetelmä tulee kaikkien avoimesti hyödynnettäväksi.

Lisätietoja:
Juha Rajaharju
Asiantuntija
puh. 0295 338 409, juha.rajaharju@suomenlinna.fi

Kulttuuri ja ilmastonmuutos -hankkeen partnereiden logot.