Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Taloudellinen vastuullisuus

Valtion virastolta edellytetään avointa ja tasapuolista toimintatapaa, minkä vuoksi hoitokunnan toiminta on jo lähtökohtaisesti vastuullinen. Taloudellinen tehokkuus ja myönteisistä taloudellisista vaikutuksista viestiminen on yksi strategisista valinnoistamme.

Hoitokunnalla on korkea omarahoitusosuus; reilu puolet vuotuisesta budjetista tulee vuokratuloista. Näin ollen vain vajaa puolet tulee valtion yhteisestä budjetista.

Taloustiedot ovat julkisia, ja esimerkiksi toimintakertomukset ja tilinpäätökset julkaistaan viraston verkkosivuilla. Kaikki hankinnat tehdään avoimesti valtion sääntöjen mukaisesti, ja henkilöstölle pidetään hankintakoulutuksia. Avoimiin kilpailutuksiin voi osallistua mikä vain vaatimukset täyttävä taho. Yhteistyökumppaneiden taustat tarkistetaan esimerkiksi talousrikollisuuden torjumiseksi ja myös rakennuttamisessa pidetään huolta reilusta, lain mukaisesta toiminnasta.

Kaikki hoitokunnan työpaikat ovat avoimesti haussa. Rekrytointikäytännöt ovat reilut ja tasapuoliset. Taloudellista vastuuta osoitetaan myös yhteistyössä yrittäjien ja asukkaiden kanssa; säännöt ja vuokrat ovat kaikille samat ja yhdenvertaiset.

Vanhan restaurointi näkyy myös taloudellisena toimintana. Pidämme kunnossa rakennuksia, joista vanhimmat ovat 1700-luvulta. Teemme pitkäjänteistä työtä restauroinnin ja rakennuttamisen eteen, jotta Suomenlinnaa voidaan käyttää nykypäivän tarpeisiin ja jotta se pysyy kunnossa jälkipolville.