Digiopas kokoaa keskeiset tiedot yhteen palveluun ja opastaa kävijöitä kohteessa

Suomenlinnassa kävijävirtojen opastaminen on paikoin haastavaa, sillä maailmanperintökohteessa esimerkiksi fyysisten opasteiden rakentaminen vaatii tarkkaa harkintaa, asuintaloja on rakennettu linnoituslaitteisiin ja putoamisvaara-alueita on yllättävissäkin paikoissa.

Digitaalisen oppaan avulla kävijät halutaan ohjata turvallisille reiteille sekä auttaa löytämään linnoituksen palvelut ja muut vierailun kannalta kiinnostavat kohteet.

Oppaan suunnittelu alkoi palvelumuotoilulla

Oppaan suunnittelu aloitettiin selvittämällä, miten kävijöiden opastusta ja ohjausta voitaisiin helpottaa uudenlaisen teknologian avulla. Tavoitteena oli luoda palvelukonsepti, joka tarjoaa kaiken olennaisen Suomenlinnan palvelu- ja kohdetiedon sekä opastuksen kohteiden välillä yhtenä helposti käytettävänä digitaalisena palveluna.

Huomioitavaa palvelukonseptissa oli muun muassa, että tavallisessa tilanteessa noin 65 % Suomenlinnan kävijöistä on ulkomaalaisia ja monen kävijän pohjatiedot Suomenlinnasta ovat rajalliset. Keskellä koronaa kävijäkunta on pääosin pääkaupunkiseutulaisia. Opas palvelee sekä ulkomaalaisia että kotimaisia kävijöitä.

Palvelumuotoiluprojektin aikana tehtiin käyttäjätestausta, joista saadut löydökset ohjasivat oppaan suunnittelutyötä. Suunnittelutyössä tärkeänä osana olivat työpajat, joissa Suomenlinnan hoitokunnan oman henkilöstön lisäksi linnoituksen toimijat pääsivät osallistumaan palvelukonseptin ideointiin.

Prosessin tuloksena syntyi visualisoitu ja teknisesti verifioitu palvelukonsepti Suomenlinnan digioppaasta.

Digiopas sujuvoittaa vierailua

Digiopas valmistui kesällä 2021 kävijöiden ja asukkaiden käyttöön. Avaa digiopas tästä.

Karttapohjaisessa palvelussa esitellään linnoituksen perustiedot, hyödynnetään interaktiivista karttaa ja kerrotaan näkyvästi palveluista ynnä muusta tekemisestä Suomenlinnassa. Myös vesiliikenteen aikataulut ovat palvelussa hyvin esillä.

Suomenlinnassa vietettyä aikaa sekä rahankäyttöä pyritään kasvattamaan hyödyntämällä paikkatietoja, joista esimerkkinä lähellä olevien palveluiden ja historiallisten kohteiden esittely, joita ei itse välttämättä helposti löytäisi.

Digioppaan suunnittelu ja toteutus tehtiin yhteistyössä Tietotalon asiantuntijoiden kanssa.

Verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen parhaat puolet samassa paketissa

Suomenlinnan digiopas toteutettiin progressiivisena web-sovelluksena (Progressive Web App tai PWA), sillä perinteisistä sovelluksista poiketen PWA-sovellusta ei tarvitse ladata sovelluskaupoista, vaan opasta voi käyttää yhtä helposti kuin tavallista verkkosivustoa. Valittu ratkaisu helpottaa sovelluksen markkinointia, jakelua ja käyttöönottoa. PWA on käytännössä älykäs verkkopalvelu, joka yhdistää normaalin verkkopalvelun ja perinteisen mobiilisovelluksen parhaat puolet.

Siirry Suomenlinnan digioppaaseen.