Suomenlinnan digiopas

Digiopas kokoaa keskeiset tiedot yhteen palveluun ja opastaa kävijöitä kohteessa

Suomenlinnassa kävijävirtojen opastaminen on haastavaa, sillä maailmanperintökohteessa esimerkiksi fyysisten opasteiden rakentaminen vaatii tarkkaa harkintaa, asuintaloja on rakennettu linnoituslaitteisiin ja putoamisvaara-alueita on yllättävissäkin paikoissa. Haluamme ohjata kävijät turvallisille reiteille ja auttaa löytämään linnoituksen palvelut ja muut vierailun kannalta kiinnostavat kohteet.

Oppaan suunnittelu alkoi palvelumuotoilulla

Halusimme selvittää, miten kävijöiden opastusta ja ohjausta voitaisiin helpottaa uudenlaisen teknologian avulla. Aloitimme Suomenlinnan digioppaan toteutuksen palvelumuotoiluprojektilla keväällä 2020. Oppaan suunnittelu tehtiin yhdessä Tietotalon asiantuntijoiden kanssa.

Tavoitteena oli luoda palvelukonsepti, joka tarjoaa kaiken olennaisen Suomenlinnan palvelu- ja kohdetiedon sekä opastuksen kohteiden välillä yhtenä helposti käytettävänä digitaalisena palveluna.

Huomioitavaa palvelukonseptissa oli muun muassa, että tavallisessa tilanteessa noin 65 % Suomenlinnan kävijöistä on ulkomaalaisia ja monen kävijän pohjatiedot Suomenlinnasta ovat rajalliset. Keskellä koronaa kävijäkuntamme on pääosin pääkaupunkiseutulaisia. Opas palvelee sekä ulkomaalaisia että suomalaisia kävijöitä.

Palvelumuotoiluprojektin aikana toteutettiin käyttäjätestausta rautalankamallien ja visualisoitujen mallien avulla. Käyttäjätestien löydökset ohjasivat osaltaan suunnittelutyötä. Projektin aikana järjestettiin työpajoja, joissa oman henkilöstömme lisäksi Suomenlinnan toimijat pääsivät osallistumaan palvelukonseptin ideointiin ja suunnitteluun. Prosessin tuloksena syntyi visualisoitu ja teknisesti verifioitu palvelukonsepti Suomenlinnan digitaalisesta oppaasta.

Digiopas rikastuttaa käyntikokemusta

Digioppaan toteutus alkoi tammikuussa 2021 palvelumuotoiluprojektista saadun konseptin pohjalta yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja kävijöiden kanssa. Opas valmistuu kesäkuussa 2021.

Oppaassa esitellään linnoituksen kohdetiedot, hyödynnetään interaktiivista karttaa ja kerrotaan näkyvästi palveluista ynnä muusta tekemisestä kohteessa. Palvelun ratkaisuilla kasvatetaan viipymää ja keskiostosta muun muassa hyödyntämällä paikkatietoja, joista esimerkkinä lähellä olevien palveluiden ja historiallisten kohteiden esittely, joita ei itse välttämättä helposti löytäisi.

Palvelu pitää myös huolen siitä, että kävijä ehtii takaisin lautalleen ilmoittamalla valitun lautan lähdöstä erillisin viestein. Lautta- ja vesibussiliikenteen aikataulut ovat muutoinkin palvelussa hyvin esillä.

Verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen parhaat puolet samassa paketissa

Suomenlinnan digiopas toteutetaan progressiivisena web-sovelluksena (Progressive Web App tai PWA), sillä perinteisistä sovelluksista poiketen PWA-sovellusta ei tarvitse ladata sovelluskaupoista, vaan jakelu ja käyttöönotto tapahtuu yhtä helposti kuin tavallisen verkkosivuston käyttö. Tämä ratkaisu helpottaa sovelluksen markkinointia, jakelua ja käyttöönottoa. PWA on käytännössä älykäs verkkopalvelu, joka yhdistää normaalin verkkopalvelun ja perinteisen mobiilisovelluksen parhaat puolet.

Lisätietoja

  • Veera Törrönen, Suomenlinnan hoitokunnan viestintäasiantuntija: veera.torronen@suomenlinna.fi, 0295 338 385