Kaksi puutarhuria leikkaamassa syreeni pensasta

Vaihe 3: Toimenpideohjelma

Tulevaisuuden suuntaviivoihin pohjautuva toimenpideohjelma vie hoito- ja käyttösuunnitelman käytäntöön ja osaksi päivittäistä työtä kaikille Suomenlinnaan liittyville sidosryhmille.

Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa jatkuvana prosessina.

Suunnitelman keskiössä ovat vuonna 2018 laaditut tulevaisuuden suuntaviivat, joihin pohjautuva toimenpideohjelma laaditaan vuoden 2019 aikana niinikään yhdessä sidosryhmien kanssa. Keväällä 2019 sitä työstettiin neljässä kaikille avoimessa verkostotapaamisessa. Tutustu työpajojen sisältöihin tarkemmin.

Toimenpideohjelman sisältöä tuodaan verkkosivuille, kun työ edistyy.

Kuvassa traktori talvisessa maisemassa kustaanmiekalla.

Historia ja nykytilanne

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana on laaja katsaus Suomenlinnan menneeseen ja nykyisyyteen.

Tulevaisuuden suuntaviivat

Hoito- ja käyttösuunnitelman keskiössä ovat verkoston kanssa luodut suuntaviivat, jotka määrittävät Suomenlinnan tulevaisuutta.