Kaksi puutarhuria leikkaamassa syreeni pensasta

Vaihe 3: Toimenpideohjelma

Tulevaisuuden suuntaviivoihin pohjautuva toimenpideohjelma vie hoito- ja käyttösuunnitelman käytäntöön ja osaksi päivittäistä työtä kaikille Suomenlinnaan liittyville sidosryhmille. Toimenpideohjelmalla varmistetaan, että toimitaan oikeaan suuntaan ja oikeaan aikaan.

Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa prosessina, joka etenee koko ajan.

Ensi vaiheessa laadittiin kuva nykytilanteesta ja luotiin katsaus Suomenlinnan pitkään historiaan. Tämän pohjalta luotiin katse tulevaisuuteen ja laadittiin verkostotyöpajojen pohjalta Suomenlinnan tulevaisuutta määrittävät suuntaviivat.

Suuntaviivat eivät hyödytä linnoitusta ilman toimenpiteitä. Tulevaisuuden suuntaviivoihin pohjautuva toimenpideohjelma vie asiat käytäntöön ja osaksi päivittäistä työtä kaikille Suomenlinnaan liittyville sidosryhmille. Toimenpideohjelmalla varmistetaan, että toimitaan oikeaan suuntaan ja oikeaan aikaan.

Toimenpideohjelma laaditaan vuoden 2019 aikana niinikään yhdessä sidosryhmien kanssa. Kevään aikana sitä on työstetty neljässä avoimessa verkostotapaamisessa. Tapaamisten tuloksiin voit tutustua tällä sivulla.

Seuraava askel on laatia suuntaviivojen perusteella toimenpideohjelma, joka niinikään tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki Suomenlinnasta kiinnostuneet!

HKS-projektiryhmän yhteystiedot voit katsoa tältä sivulta.