Sivistyshallintohankkeen kuvituskuva.

Sivistyshallinnon uudistus etenee – OKM:n hallinnonalalla tehtäviä hoitaisi vuoden 2026 alusta viisi virastoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti 20.12.2023 Sivistyshallinto 2030 -hankkeen etenemisestä. Hankkeessa on kyse OKM:n hallinnonalan toiminnan ja rakenteiden uudistamisesta. Uudistus toteutetaan muun muassa tiivistämällä virastorakennetta, keskittämällä ja yhdenmukaistamalla tietohallinnon järjestelmiä ja digitaalisia palveluja. Vaikuttavuuden lisäämiseksi yhdistetään myös toimintatapoja ja tiivistetään yhteistyöstä. Sivistyshallinto muodostuisi jatkossa ministeriön lisäksi viidestä virastosta nykyisen yhdentoista sijaan.

Kulttuuriperinnöstä vastaavan kokonaisuuden muodostaisi Suomenlinnan hoitokunta ja Museovirasto. Suomen kansallismuseon hallinnollinen asema osana Museovirastoa säilyy nykyisellään. Uusi virasto toimisi kiinteistöhaltijavirastona. Parhaillaan neuvotellaan mahdollisuudesta palauttaa Museovirastolle kiinteistöhaltijaviraston asema. Suomenlinnan hoitokunta toimii jo nykyisin kiinteistöhaltijavirastona.

Nykyisten virastojen palveluihin tai toimintaan ei ole lähiaikoina tulossa muutoksia. Uudet virastot aloittavat toimintansa 1.1.2026. Mahdollisista muutoksista kerrotaan, kun käytännön valmistelu tulevina vuosina etenee. Uudistus edellyttää muutoksia lainsäädäntöön. Hallituksen esitys sivistyshallintoa koskevasta lainsäädännöstä on tarkoitus valmistella niin, että lakiesitykset voidaan antaa eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella 2025.

Lue lisää
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Sivistyshallinto 2030 -uudistushankkeesta 20.12.2023
Lisätietoja hankkeesta Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Lisätiedot

OKM:n Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 330 182
Johtaja Ilari Kurri, Suomenlinnan hoitokunta, ilari.kurri@suomenlinna.fi tai puh. 0295 338 301

Kaikki uutiset