Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluun

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi marraskuussa 2014 päätöksensä kanteluun, jossa pyydettiin selvittämään, onko Suomenlinnan hoitokunta laiminlyönyt työjärjestyksensä ja hyvän hallintotavan noudattamisen, kun se ei järjestänyt vaaleja asukasedustajien valitsemiseksi johtokuntaan vuonna 2013. Samoin tiedusteltiin, oliko henkilötietoja käytetty oikein.

Apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan nykyinen työjärjestys ei ole sitovasti velvoittanut hoitokuntaa järjestämään asukasedustajavaalia. Maininta asiasta on kuitenkin epähuomiossa jäänyt 1.1.2013 vahvistettuun työjärjestykseen. Tämä on korjattu työjärjestyksen päivityksen yhteydessä 10.9.2013. Päätöksen mukaan vakiintuneen valintatilanteen muutos lyhyessä ajassa olisi kaivannut ministeriöltä esitettyä selkeämpiä ja aiemmin annettuja ohjeita. Lisäksi apulaisoikeusasiamies pitää hoitokunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimia asiassa liian kiireellisinä. Lisäksi kantelussa esitettiin tiedustelu asukkaiden henkilötietojen käsittelystä, ja päätöksen mukaan hoitokunnan toiminnassa ei ole tältä osin moitittavaa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan hoitokunnan ja asukkaiden välistä viestintää ja yhteistyötä on tarve kehittää. Tämä on myös hoitokunnan suunnitelmissa; asiaan on paneuduttu vuonna 2014 ja sen työstäminen jatkuu vuonna 2015. Yhteistyön parantamiseksi alettiin vuonna 2013 kokoontua hoitokunnan ja asukkaiden edustajien kesken, ja nämä kokoukset jatkuvat säännöllisesti. Hoitokunnan edustajien lisäksi mukana ovat Suomenlinnaseuran hallitus ja johtokunnan asukasedustajat.

Lue koko päätös täältä.

Hoitokunnan osalta asiasta voi kysyä lisätietoja hallintojohtaja Jari Alasmäeltä, puh. 0295 338 381 / jari.alasmaki@suomenlinna.fi.

Kaikki uutiset