Piperin puiston kunnostustyöt

Virastolla on jatkuvasti työn alla lukuisia restaurointi-, kunnostus-, ylläpito- ja kehittämishankkeita. Sivuston tähän osioon on koottu joitakin hoitokunnan hankkeista.

Piperin puisto kehystetään aikaisempien vuosisatojen tapaan aidalla, joka osoittaa varsinaisen puiston vanhan rajauksen. Suunnitelma pohjautuu Helsingin kaupungin vuonna 2014 valmistuneeseen kunnostussuunnitelman. Työ alkaa keväällä 2018, jolloin toteutetaan tulevan aidan korkeimmat osuudet (n. 1m) sekä tehdään osuuteen liittyvät maanmuokkaustyöt, puuistutukset ja uusi hiekkakäytävä.

Tehtävät työt sijoittuvat puiston Bastioni Kunnian puoleiseen koillisreunaan (alla linkki asemapiirrokseen). Osalle aitalinjaa tehdään maatäyttöjä, vastaavasti uutta hiekkakäytävää ja puuistutuksia varten tehdään maankaivuuta.

Maarakennustyöt on tarkoitus tehdä kevään 2018 aikana. Tämän jälkeen työ jatkuu aidan pystytyksellä pienimuotoisempana ja paikallisempana työmaana kesällä 2018. Puuistutukset tehdään Suomenlinnasta löytyvillä siirrettävillä puuntaimilla. Tämän vuoksi istutukset tehdään siirrettävien taimien valmistelusta riippuen syksyllä 2018 tai vuonna 2019. Työmaan aikana puiston viereiset kulkuväylät ja kulku Piperin kahvilalle pyritään pitämään avoinna tai osoittamaan niille väliaikaiset ja vaihtoehtoiset reitit.

Katso havainnekuvia:

Kunnostussuunnitelmasta vastaavat MA-arkkitehdit, Vilhelm Helander ja Juha Leiviskä arkkitehdit sekä Insinööritoimisto Pentinmikko.

Lisätietoja: