Piperin puiston kunnostustyöt

Virastolla on jatkuvasti työn alla lukuisia restaurointi-, kunnostus-, ylläpito- ja kehittämishankkeita. Sivuston tähän osioon on koottu joitakin hoitokunnan hankkeista.

Piperin puisto kehystetään aikaisempien vuosisatojen tapaan aidalla, joka osoittaa varsinaisen puiston vanhan rajauksen. Suunnitelma pohjautuu Helsingin kaupungin vuonna 2014 valmistuneeseen kunnostussuunnitelman. Työ alkoi keväällä 2018, jolloin toteutetaan tulevan aidan korkeimmat osuudet (n. 1m) sekä tehdään osuuteen liittyvät maanmuokkaustyöt, puuistutukset ja uusi hiekkakäytävä.

Työ jatkuu 2019, jolloin tehdään korkean aitaosuuden maastotöiden viimeistely sekä aloitetaan matalan aitaosuuden pystytys. Matala aita tulee ympäröimään puistoa sen kaakkois- ja lounaisreunoilla.

Uuden aidan viereen istutetaan suunnitellut saarnet. Puuistutukset tehdään muualta Suomenlinnasta siirrettävillä puuntaimilla. Työmaan aikana puiston viereiset kulkuväylät ja kulku puiston sisällä pyritään pitämään avoinna tai osoittamaan niille väliaikaiset ja vaihtoehtoiset reitit.

Katso havainnekuvia:

Kunnostussuunnitelmasta vastaavat MA-arkkitehdit, Vilhelm Helander ja Juha Leiviskä arkkitehdit sekä Insinööritoimisto Pentinmikko.

Lisätietoja: