Ison Mustasaaren reittien ja Piperin puiston kunnostustyöt

Suomenlinnan Ison Mustasaaren pääreittejä ja Piperin puistoa kunnostetaan. Työstä vastaa Helsingin kaupunki.

Organisaatiot tiedottavat kunnostushankkeesta säännöllisesti Helsingin kaupungin nettisivuilla, jonne pääset klikkaamalla tätä linkkiä.

Tiedote 10.9.2020:

Ison Mustasaaren reittien peruskorjaus alkaa

Suomenlinnan Ison Mustasaaren reittien kunnostus ja tonttiliittymien uusinta käynnistyvät maanantaina 14.9. Työt jatkuvat kolmessa vaiheessa noin kolmen vuoden ajan eli vuoden 2023 syksyyn saakka.

Hankkeessa korjataan saaren kulkureittien pintoja ja monin paikoin rikkoutuneita reunarakenteita. Samalla reittien käytettävyys, saavutettavuus ja hulevesien hallinta paranevat. Työssä uusitaan myös maanalaista kunnallistekniikkaa.

Ykkösvaiheessa työtä tehdään Rantakasarmin edustalla, kirkon itäpuolisella reitillä sekä kirjaston ja C40:n viereisellä osuudella. Ensimmäiset pari viikkoa urakoitsija tekee työmaan valmistelevia töitä ja kokeiluja Suomenlinnan reiteille tyypillisen makadam-pinnoitteen paikkaamiseksi.

Reittien varsilla kasvava hyväkuntoinen kasvillisuus säilytetään ja tarvittaessa ennallistetaan. Työmaalla olevat puut säilytetään, ja niitä leikkaa vanhojen puiden hoitoon erikoistunut arboristi.

Urakan valmistuessa syksyllä 2023 asukkaiden ja vierailijoiden käytössä ovat ilmeeltään tutut reitit, joita on kuitenkin helpompaa kulkea ja pitää kunnossa.

Myös Piperin puisto työn alle

Piperin historiallisesti arvokkaan puiston odotettu kunnostus on käynnistynyt syyskuun 2020 aikana työmaan valmistelevilla töillä.

Puiston lampea laajennetaan ja ruopataan. Lammen vedenpintaa lasketaan, ja mahdollisesti lampi tyhjennetään joksikin aikaa työn kuluessa. Urakkaan kuuluu laiturin, sillan ja pergolan perustusten rakentaminen. Puistoon istutetaan uusia puita, hiekkakäytäviä kunnostetaan ja viheralueista rakennetaan entistä ehompia.

Sekä puiston että reittien osalta kiinnitetään erityistä huomiota Suomenlinnalle tyypillisten materiaalien käyttöön ja alueen alkuperäisen ilmeen säilyttämiseen myös viheralueilla. Työt tehdään merkittävin osin arkeologisen valvonnan alla. Tavoitteena on Suomenlinnan säilyttäminen ja vaaliminen tuleville sukupolville ainutlaatuisen hienona ympäristönä.

Hankkeita johtaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, ja urakoitsija on Stara.

Lisätiedot reittien rakennuttamisesta:
Projektipäällikkö Touko Leppänen
touko.leppanen@hel.fi
Puh. 040 186 3706
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Lisätiedot puiston rakennuttamisesta:
Projektipäällikkö Sari Niinivirta-Mamonoff
sari.niinivirta-mamonoff@hel.fi
Puh. 050 376 0636
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Reitti- ja katutyömaiden ajankohtaiset asiat:
Rakennuspäällikkö Eila Hägg
eila.hagg@hel.fi
Puh. 050 072 7202
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara