Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Hoitokunta mukana työssä ilmastonmuutosta vastaan

Suomenlinnan hoitokunta on mukana kulttuurialalla toimivien virastojen yhteishankkeessa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden edistämiseksi. Hoitokunta ja Museovirasto ovat ensimmäisten joukossa allekirjoittaneet Glasgow’n ilmastokokouksessa julkistettavan manifestin Accelerating Climate Action through the Power of Arts, Culture and Heritage.

Allekirjoittaminen liittyy Kestävät virastot -hankkeeseen, jossa Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston lisäksi ovat olleet mukana Kansallisarkisto ja Taiteen edistämiskeskus. Neljän viraston hankkeen tavoitteena on ollut syventää ja laajentaa virastojen kestävän kehityksen osaamista sekä hahmottaa käytännön toimenpiteitä sen tavoitteiden edistämiseksi. Ideoita kehiteltiin esimerkiksi työpajoissa ja verkkokyselyiden avulla.

– Kulttuurialalla on merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden tunnetuksi tekemisessä. Siksi on hienoa, että hoitokunta muiden kulttuurialan virastojen kanssa on etujoukossa edistämässä tätä asiaa, sanoo Suomenlinnan hoitokunnan johtaja Ilari Kurri.

Hankkeen aikana virastot valitsivat Agenda2030:n tavoitteista ne, joita kullakin virastolla on mahdollisuus erityisesti edistää. Virastot raportoivat vastuullisuusvalinnoistaan Valtiokonttorille.

Kestävät virastot -hankkeen yhteenvetotilaisuudessa 1.11.2021 Suomenlinnan hoitokunta, Museovirasto, Kansallisarkisto ja Taiteen edistämiskeskus tekivät yhteisen kestävän kehityksen lupauksen:

Jatkamme yhteistyötä kasvattaaksemme kestävän kehityksen kädenjälkeämme, pienentääksemme hiilijalanjälkeämme ja oppiaksemme lisää toisiltamme sekä tehdäksemme tunnetuksi taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä kestävälle elämäntavalle.

Kaikki uutiset