Huoltorannan remontti tuo muutoksia alueen jätehuoltoon ja kulkuun

Suomenlinnan huoltorantaa aletaan kunnostaa alkusyksystä, ja se vaikuttaa jätehuoltoon sekä kulkuun alueella. Kunnostustyömaan vuoksi kaikki alueen jäteastiat vaihtavat paikkaa. Huoltolautta kulkee koko remontin ajan tavallisesti. Työmaa-alue aidataan, ja siellä on kulku kielletty. Yksityiskohdat näkee oheisesta kartasta, jonka voi avata tästä linkistä.

Suomenlinnan huoltorannan vajaan kahden vuoden mittainen remontti alkaa syyskuun alussa, mutta aluetta aletaan tyhjentää ja siivota heti elokuun alussa, jolloin edellä mainitut muutokset alkavat vaikuttaa.

Tavallisimpaan kotitalousjätteeseen paikalliset voivat jatkossakin käyttää kodin lähellä sijaitsevia jäteastioita. Huoltorannassa sijaitsevat, paikallisten käyttöön tarkoitetut Rinki-astiat (kartonki, metalli ja lasi) sekä SER-kontti (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) siirretään C62:n edustan nurmialueelle.

Huoltoranta on Suomenlinnan logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Huoltoranta uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensi vaiheessa uudistetaan eteläinen maankäsittely- ja varastointialue (1.9.2018–31.5.2019) ja toisessa vaiheessa pohjoinen liikennealue (1.9.2019–31.5.2020).

Liikennealueen turvallisuus kaipaa pikaista kohennusta erityisesti lauttaan ja Lelumuseoon kulkevan kevyenliikenteen osalta. Huoltorannan uudistamisen yhteydessä korjataan myös alueelle johtava väylä, joka on nykyisin erittäin huonokuntoinen. Osin huoltorannan liikennealueesta on vastuussa Helsingin kaupunki.

Maankäsittely- ja varastointialueella tavoitteena on saattaa alue vastaamaan ympäristölainsäädäntöön perustuvaa ohjeistusta. Pilaantuneiden maiden sekä muun maa- ja kiviaineksen käsittely vaatii asianmukaiset käsittelyalueet.

Pilaantuneiden maiden välivarastona huoltorannan työmaan aikana toimii päälaiturin lähettyvillä Suomenlinnan pohjoisrannassa sijaitseva Matti Kurjen ranta. Puhtaita maa- ja kiviaineksia varastoidaan myös muualla Suomenlinnassa. Maa-ainesten varastoalueilla on asiaton oleskelu kiellettyä.

Urakoitsijana hoitokunnan valvonnassa toimii Kari Helenius Ky.

Kunnostustyö kestää vuoden 2020 kevääseen asti. Tiedotamme muuttuvista toiminnoista ja kulkureiteistä työn edistyessä.

Lisätietoja

Kaikki uutiset