Milla Öystilä: Kestävä matkailu Suomenlinnassa kannattaa

Suomenlinna on Suomen suosituin matkailukohde, koti 800 helsinkiläiselle ja työpaikka 400:lle.

Viapori mainittiin matkaoppaissa jo 1800-luvulla ja Suomenlinnan esitteleminen matkailijoille on ollut Ehrensvärd-seuran missiona jo melkein sadan vuoden ajan. Suomenlinnan saadessa maailmanperintöstatuksen vuonna 1991, matkailu oli vakiintunut osa linnoitussaarten arkea ja oma kiinnostava kerrostumansa Suomenlinnan historiassa.

Suomenlinnan kävijämäärät ovat kasvaneet viimeisen 20 vuoden aikana 600 000 kävijästä miljoonaan. Jo kaksi kolmesta kävijästä tulee ulkomailta. Kasvanut suosio ja kansainvälistynyt kävijäkunta on haastanut meidät ja yhteistyökumppanimme. Kuinka säilytämme yhtä aikaa laadukkaan kävijäkokemuksen matkailijoille, sosiaalisesti kestävän arjen asukkaille ja ympärivuotisesti kannattavan liiketoimintaympäristön yrittäjille?

Matkailun kehittämistä linjaa kestävän matkailun strategia

Suomenlinnan kestävän matkailun strategia laadittiin vastaamaan toimintaympäristön muutokseen. Yritimme ottaa huomioon kansainväliset, kansalliset ja paikalliset matkailun muutostrendit. Lähialueella näimme, että merellinen Helsinki kehittyy. Uusia saaria avataan kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön. Samalla tiedostimme matkailun voimakkaan kasvun Suomessa ja eritysesti Helsingissä.

Matkailun kehittämisen maailmanperintökohteessa on tapahduttava suunnitelmallisesti, ennakoiden ja ennen kaikkea yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa. Helsinkiläiset yritykset keräävät Suomenlinnan matkailusta liikevaihtona moninkertaisen summan kohteen kehittämiseen käytettyihin euroihin verrattuna. Maailmanperintökohde on kokonaistaloudellisesti kannattava sijoitus. Sijoituksen arvoa kannattaa vaalia pitkäjänteisesti. Se tapahtuu kestävän matkailun keinoin.

Suomenlinnan kestävän matkailun strategian visiossa asetettiin tavoitteeksi olla kestävän matkailun mallikohde, joka säteilee osaamistaan muille. Strategiaamme on käytetty hyvänä esimerkkinä Euroopan maailmanperintökohteiden World Heritage Europe Today 2016 julkaisussa, useammassa pohjoismaisessa maailmanperintökohteessa ja juuri julkaistussa Euroopan kulttuuriperintöstrategiassa. Olemme oikealla tiellä kohteen kehittämisessä.

Suomenlinna kiinnostaa erilaisia kävijöitä

Kävijöitä kiinnostavan maailmanperintökohteen perustana täytyy olla vahva paikallinen side kohteeseen. Suomenlinna on rakennushistoriallisten arvojen lisäksi monin eri tavoin rakas paikka pääkaupunkiseudun asukkaille: yksi nauttii pimeydessä tähtitaivaasta, toinen osallistuu kulttuuritapahtumiin, kolmas pysäköi veneensä vierassatamaan. Monelle Suomenlinna on jäänyt mieleen rakkaiden perhejuhlista, tyhy-päivästä tai luokkaretkestä.

Työ kestävän matkailun eteen jatkuu. Hoito- ja käyttösuunnitelma kokoaa yhteen ne asiat, joita Suomenlinnasta kiinnostuneet pitävät säilyttämisen ja kehittämisen arvoisina. Tulevien vuosien Suomenlinnaa rakennetaan yhdessä – verkostojen on kehityttävä eikä paikalleen voi jäädä. Pidetään yhdessä huoli siitä, että jokainen sukupolvi kokee Suomenlinnan tutustumisen arvoiseksi ja luo oman suhteensa siihen. Näin linnoitus säilyy kaikkien sydämissä.

Lisätietoja:

 

Milla Öystilä
Suomenlinnan hoitokunta
matkailuasiantuntija

Kaikki uutiset