Kestävän matkailun strategia siltana pandemian jälkeiseen matkailuun Suomenlinnassa

Suomenlinnan matkailun kehittämistä ohjaa kestävän matkailun strategia, joka toimii ohjenuorana kaikille linnoituksen palveluntarjoajille. Kestävän matkailun strategia päivitettiin toimimaan yhteisenä suuntaviivana pandemian jälkeiseen matkailuun maailmanperintö­kohteessa vuosina 2021–2023. Päivitys tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Se pohjautuu vuosille 2015–2020 laaditun ensimmäisen Suomenlinnan kestävän matkailun strategian periaatteille.

Kestävää matkailua rakennetaan yhdessä

Suomenlinnan maailmanperintö­kohteen hoito- ja käyttö­suunnitelman mukaisesti matkailun kehittäminen perustuu kestävän kehityksen ja kohteen erityisen yleis­maailmallisen arvon tukipilareille.

Kestävä matkailu ole ainoastaan maailmanperintö­kohteiden tavoitteena. Suomenlinnan kestävän matkailun strategian laatimista ohjasivat Työ- ja elinkeino­ministeriön julkaisema Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelma sekä Helsingin kaupungin matkailun tiekartta.

Toiminta­ympäristön muutos vaikutti strategia­päivitykseen

Päivityksessä tuli ottaa huomioon korona­pandemian aiheuttama odottamaton muutos, kun kansainvälinen matkailu katkesi lähes kokonaan. Epävarmassa tilanteessa lyhennettiin strategian tarkastelu­jaksoa ja päätettiin tarkentaa katse siihen, kuinka saadaan rakennettua Suomenlinnan matkailulle silta korona­pandemian jälkeisiin vuosiin.

Suomenlinnan matkailu­palveluiden tarjoajat esittävät strategiassa yhteiset toimenpiteensä aikaisempaa vähälukuisemman ja kotimaisemman asiakaskunnan palvelemiseksi. Paikalliset toimijat ovat sitoutuneet kehittämään Suomenlinnan vahvuuksia hyödyntäviä tapahtumia ja palveluita, jotka tarjoavat myös linnoituksen hyvin tunteville suomalaisille erilaisia syitä vierailuun. Osaamista ja toimintatapoja kehitetään yhdessä osallistumalla kansallisiin ja paikallisiin kestävän matkailun hankkeisiin.

Kävijä­virtojen hallintaa ja palveluiden löydettävyyttä kehitetään digikeinoin

Korona­pandemian aikana Suomenlinnassa toteutettiin useita digikehittämis­hankkeita. Digitaalisten ratkaisuiden avulla kävijät löytävät paremmin palveluiden äärelle, ja heille voidaan tarjota helposti tietoa maailman­perintökohteen erityisestä yleis­maailmallisesta arvosta. Helposti löydettävät palvelut ja kohdennettua viestintää saavat kävijät ovat tyytyväisempiä vierailuunsa. Tyytyväiset vieraat ovat sitoutuneita Suomenlinnan arvojen suojeluun ja säilyttämiseen.

Suomenlinnan matkailu­palveluiden tarjoajat ovat jo parinkymmenen vuoden ajan työskennelleet kansainvälisen tason kävijäpalveluiden kehittämiseksi. Työ ei ole mennyt hukkaan, vaikka kohderyhmässä on ainakin lyhytaikaisesti tapahtunut merkittävä muutos. Tehdyn työn pohjalta on mahdollista uudistaa tuote- ja palvelu­valikoimaa kotimaisemmalle, mutta myös aiempaa enemmän vastuullisuutta ja kestävyyttä vaativalle asiakaskunnalle.

Siirry lukemaan Suomenlinnan kestävän matkailun strategia (pdf).

Lisätietoja

Kestävän matkailun strategian visio ja painopistealueet infograafina.

Kaikki uutiset