Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Laaja verkosto luo suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle

Suomenlinnalle luodaan parastaikaa tulevaisuuden suuntaviivoja, kun työn alla on hoito- ja käyttösuunnitelman HKS:n laatiminen. Suunnitelmassa linjataan se, mihin suuntaan Suomenlinnaa kehitetään tulevina vuosina ja lähivuosikymmeninä.

HKS:ää luodaan ison verkoston kanssa. Keväällä 2018 työpajoihin kerääntyi keskustelemaan ja verkostoitumaan iso joukko ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa Suomenlinnan tulevaisuuteen. Verkostotyöpajoissa mukana olleita yhdisti kiinnostus siihen, mitä Suomenlinnalle tulevaisuudessa tapahtuu ja halu olla siinä mukana.

Teemoina arvot, matkailu ja kaupunginosa

Työpajoja oli toistakymmentä. Aluksi kutsuttiin kaikki kiinnostuneet Suomenlinnaan, Tenalji von Fersenin isoon saliin keskustelemaan. Työpajoja järjestettiin myös Helsingin kaupungin kanssa sekä Suomenlinnaa hallinnoivan valtion viraston, Suomenlinnan hoitokunnan, johtokunnalle. ICOMOSin kansainvälisessä seminaarissa kesäkuun alussa saatiin ulkopuolista näkemystä Suomenlinnasta.

Kevään työpajojen teemoina olivat Suomenlinnan arvot, matkailu ja Suomenlinna kaupunginosana. Esille nousi Suomenlinnan asema merellistä Helsinkiä kehitettäessä. Myös logistiikkaratkaisut todettiin keskeisiksi.

Innolla eteenpäin

Kevään työskentelystä mieleeni jäi innostunut ja odottavakin tunnelma. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Miten voin olla siinä mukana? Missä keskustelua jatketaan?

Työpajatyöskentelyn pohjalta HKS-projektiryhmä työstää parhaillaan tulevaisuuden suuntaviivoja Suomenlinnan kehittämiselle. Projektiryhmässä on edustajat hoitokunnasta ja Museovirastosta. Luonnosvaiheessa painopisteitä on neljä:

  • kaikkien Suomenlinna – vuorovaikutus, kokemuksellisuus
  • historian merkitys ja paikan henki
  • Suomenlinna Helsingin kaupunginosana
  • palvelut

Näiden taustalla ovat vastuiden ja resurssien hallittu jakauttaminen valtion, kaupungin ja yksityisten kesken sekä kaikkea HKS-työtä ohjaavat kestävän kehityksen ohjenuorat.

Tuletko sinäkin vaikuttamaan Suomenlinnan tulevaisuuteen?

Painopisteet käydään läpi loppuvuoden aikana Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnassa, jonka näkemyksen mukaisesti jatketaan työn seuraaviin vaiheisiin. Tavoitteisiin pääsemiseksi aloitetaan ensi keväänä toimeenpano-ohjelman tekeminen yhteistyössä verkoston kanssa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat Suomenlinnan omakseen ja haluavat yhteistyössä vaikuttaa siihen, millainen Suomenlinna tulevaisuudessa on. Olemme kaikki Suomenlinnan asiantuntijoita. Hoito- ja käyttösuunnitelma on meidän kaikkien yhteinen prosessi.

HKS:n ja Suomenlinnan tulevaisuuden perustana on nykytilan ymmärrys. Suomenlinnan nykytilaan voit tutustua HKS:n verkkosivuilla.

Toimintatapana on oppia kokemuksista ja seurata tulevina vuosina tavoitteiden toteutumista. Pyrkimyksenä on myös tarkistaa tavoitteita yhdessä verkoston kanssa prosessin edetessä ja toimintaympäristön muuttuessa.

Kevään 2019 toimintatavat ovat juuri nyt suunnitteilla. Miten itse haluaisit osallistua työhön?

Anu Ahoniemi
HKS-prosessin vetäjä, rakennuttajapäällikkö, SLHK

Kaikki uutiset