Kuvassa kesäinen Suomenlinna, jossa näkyy silta ja venelaituri.

Suomen Unescon maailman­perintökohteiden­ uudet verkkosivut on julkaistu

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen uusilla verkkosivuilla esitellään kaikki Suomen maailmanperintökohteet. Verkkosivuilla pääsee muun muassa tutustumaan kohteiden palveluihin, maailmanperintöön, maailmanperintökasvatukseen ja kestävään matkailuun kohteissa.

Kohteiden yhteiset verkkosivut toteutettiin osana Matkailu 4.0 -hanketta

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen maailmanperintökohteiden yhdistykselle erityisavustusta hallituksen Matkailu 4.0 -hankkeen kulttuurimatkailun kehittämistoimiin vuosille 2018 ja 2019.

Hankerahoituksen ensimmäisessä osassa luotiin Suomen maailmanperintökohteiden yhteiset verkkosivut. Ensimmäisessä osassa tehtiin lisäksi kohdekohtaisia kansainvälisten ja kestävän matkailun kriteerien mukaisia kulttuurimatkailutuotteita – ja palveluita yhteistyössä Visit Finland Akatemian kanssa. Hankkeen ensimmäisen osan tavoitteena oli parantaa kohteiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä tuoda paikallisia matkailupalveluita esille kansainväliselle tasolle.

Hankkeen jatkorahoituksen avulla yhdistys edistää kohdekohtaisia kestävän matkailun mittareita sekä yhtenäistä seurantamallia. Mittarit täydentävät vuonna 2016 yhteistyössä Metsähallituksen kanssa luotuja luontoalueiden ja maailmanperintökohteiden yhteisiä kestävän matkailun periaatteita. Lisäksi rahoituksella kehitetään kohteiden yhteismarkkinointia sosiaalisen median sekä yhteisesitteen avulla.

Maailmanperintökohteiden yhdistys vahvistaa kohteiden välistä yhteistyötä

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys perustettiin vuonna 2016 vahvistamaan kohteiden välistä yhteistyötä. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta – kuusi kulttuuriperintökohdetta Vanhan Rauman puukaupunkialue, Suomenlinnan merilinnoitus, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue, Struven ketju ja yksi luonnonperintökohde Merenkurkun saaristo.

Lisätietoja:

  • Laura Heikkilä, projektikoordinaattori Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys, 050 314 1918, maailmanperinto@gmail.com
  • Hanna-Leena Salminen, Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen puheenjohtaja, museointendentti Rauman museo, 044 334 3525, hanna-leena.salminen@rauma.fi
  • Yhdistyksen verkkosivuilta
  • Yhdistyksen Facebook -sivuilta
Kaikki uutiset