Suomenlinnan arkkitehtuurikilpailun voittaja valittu

Maailmanperintökohde Suomenlinnan arkkitehtuurikilpailun linnoituksen uusista asuinrakennuksista on voittanut nimimerkki Otava, jonka tekijöiksi paljastuivat arkkitehti Tapio Kangasaho ja arkkitehti SAFA, sisustusarkkitehti SIO Jonna Heikkinen / Arkkitehtitoimisto Heikkinen & Kangasaho Tampereelta. Tärkein arviointiperuste oli kokonaisarkkitehtuuri suhteessa Suomenlinnan merilinnoitukseen. Onnistuneimmiksi arvioitiin ehdotukset, jotka selkeästi edustavat tämän päivän arkkitehtuuria ja luovat paikkaan oman historiallisen kerrostumansa mutta sisältävät muistumia paikan historiasta.

– Suunnittelutehtävä osoittautui hyvin vaikeaksi. Uudisrakennusten sovittaminen historialliseen mutta tavallaan keskeneräiseen maisemaan on haastavaa. Yleistaso ei ollut hyvä, mutta viisi parasta erottui joukosta selkeästi, toteaa tuomariston puheenjohtaja Heikki Lahdenmäki.

– Voittajaksi ylsi ehdotus, jonka rakennukset istuvat luontevasti paikoilleen harjakattoisina hahmoina. Aukotus on maltillista ja Suomenlinnan linnoitusarkkitehtuuriin sopivaa. Kokonaismassoittelussa on etäisiä liittymiä bastionijärjestelmien geometriaan. Rakennukset on viisaasti sijoitettu etäämmäksi rannasta, jolloin ranta jää avoimeksi ja julkiseen käyttöön, kertoo Lahdenmäki.

Avoimessa suppeassa kilpailussa jaettiin palkinnot kolmelle parhaalle, ja lisäksi jaettiin kaksi lunastusta. Kunniamainintoja ei jaettu. Ensimmäinen palkinto on 16 000 euroa, toinen 12 000 euroa ja kolmas 8 000 euroa ja lunastukset á 4 000 euroa.

Voittajan valitsi ammattituomaristo, joka koostui Suomenlinnan hoitokunnan, Helsingin kaupungin sekä Museoviraston edustajista ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn nimeämistä tuomareista.

Uusia asuintaloja aiotaan rakentaa merilinnoituksen Länsi-Mustasaarelle. Kilpailulla etsittiin näille rakennuksille luonnetta, laajuutta ja toteutustekniikkaa, jotka soveltuvat maailmanperintökohteen suojeltuun, historialliseen miljööseen. Kiinnostus oli laajaa, ja ehdotuksia tuli 157.

Kilpailutyössä on tehty arkkitehtoniset perusratkaisut, ja seuraavaksi ryhdytään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Kilpailun järjesti Suomenlinnan merilinnoitusta hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta, jonka päämääränä on tehdä voittajan kanssa sopimus hanke- ja esisuunnitelmasta. Tänä vuonna laaditaan hankesuunnitelma. Sen perusteella tehdään toteutussuunnittelu, joka alkaa noin vuotta ennen toteutusta eli rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2019.

Voittajatyöt ja tietoa kilpailusta nähtävissä hankesivulla.

Lisätietoja:

Kaikki uutiset