Katukivetyksen tekoa

Unelmieni Suomenlinna 40 vuoden päästä

Ensimmäisessä Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman verkostotapaamisessa jokainen osallistuja sai esittää oman unelman siitä, mitä Suomenlinna on 40 vuoden päästä.

Unelmieni Suomenlinna 40 vuoden päästä

Elävä kaupunginosa & vahva yhteisö

 • elävä kaupunginosa
 • =monipuolinen yhteisö
 • koti
 • asukas edelleen osa linnoitusta kokonaisuudessa
 • Mutta elämää ei voi museoida, se muuttuu ja kehittyy ja vahva yhteisö kestää nämä muutokset
 • Kirkko keskeinen kokoontumispaikka
 • Asukkaiden kaupunginosa
 • Seuraava sukupolvi asuu suokissa
 • Toimiva yhteisö, jossa viheliäiset ja monimutkaiset ongelmat ratkaistaan luovasti yhteishengessä.
 • Vilkas ja elävä yhteisö
 • Asunnoissa ja muissa tiloissa maalämpö / merilämpö
 • Suomenlinna pysyy aktiivisena, eläväisenä ja monipuolisena asuinalueena
 • Suomenlinna on säilynyt yhtenä kaupunginsana, jossa tavalliset kaupunkilaiset voivat asua hienossa ympäristössä, joka on säilynyt ja kehittynyt 40 vuoden aikana
 • Elävä, monimuotoinen ja historiaansa vaaliva kaupunginosa
 • Elävä kaupunginosa
 • Elävä asuinympäristö, ei vain museo.
 • Tulevaisuuden Suomenlinna on tunnistettava, elävä kaupunginosa, jossa on palveluita ja jossa asuu monenlaisia ihmisiä. Luonto säilynyt ja tänne tullaan katsomaan historian ja silloisen nykypäivän sulavaa yhteiseloa.
 • Vuokria ei pidä nostaa liikaa, ettei asukkaita eriarvoisteta.
 • Talo ulkoa kuntoon.
 • Asukkailla on hyvä olla
 • koulu, päiväkoti pysyy
 • Edelleen Suomenlinnan yhteisö on olemassa ja monimuotoinen
 • Aito kaupunginosa
 • Hyvä paikka asua -> asukkaat saavat osallistua
 • Autoton, polkupyörä kaistoilla varustettu
 • Tavaratkin kulkevat sähköpyörällä
 • Puulämmitteinen yleinen sauna hyvällä ympärivuotisella uintipaikalla
 • Elävä kyläyhteisö missä laaja asukaspohja
 • Lämminhenkinen
 • juhlat on mahtavat
 • Asunnot: Kruunu asunnoilla / Monumentti: Senaatti Kiinteistöllä

Monipuolinen kävijäkohde

 • Maailmojen kohtaamispaikka
 • kävijälle monipuolinen kokemus
 • Laadukas matkailukohde
 • Sähköisen ym. viestinnän kehittyessä turistit osaavat käyttäytyä paremmin, arvostaen kulttuurimatkailukohdetta.
 • Tunnettu koulujen- ja päiväkotien ympärivuotinen tutustumiskohde
 • SL esittelee kävijöille paikkaa monipuolisesti ja tekee rohkeita osallistavia avauksia, sekä tarvittaessa rajoituksia ja hankalia päätöksiä.
 • Kaunis, puhdas ja eloisa! (Autenttinen – Toivottavasti ei rihkamakauppoja, massaturismia)
 • Majoitus & elämykset turisteille
 • Elävä taideyhteisö, joka tarjoaa myös kokemuksia
 • Turistit viihtyvät ja arvostavat
 • Historia on myös suomalaisille virkistyskävijöille tärkeä ja ymmärretään Suomenlinna monipuolisuus Helsingin kaupunginosana.
 • Puhdas, kaunis
 • Saareen tulee ratikka tunnelia pitkin
 • Saarella toimii hotelli
 • Saarelle on turisteille pääsymaksu
 • Maailman rauhan ja rakkauden pohjoinen keskus
 • Historiaa avataan
 • Elävä matkailukohde, mutta ei museoalue
 • Paikka, johon haluan mennä kuluttamaan aikaani luonnon, historia ja palveluiden keitaassa. Ylpeänä kansalaisena yhteisestä omaisuudesta.
 • On vireä, viihtyisä, historiallinen
 • Maailmanperintökohde
 • Elävä historiallisesti

Säilynyt tuleville sukupolville

 • Säilynyt tuleville jälkipolville
 • Edelleen mahdollisimman autenttinen, jotta tulevat sukupolvet voivat tulkita, elää, tutustua ja tutkia historiaamme.
 • Nykyiset vahvuudet tallella (miljöö, luonto, eri toiminnot sulassa sovussa)
 • Suomenlinna 40 vuoden päästä saisi olla hyvin samanlainen kuin tänään.
 • Suokki 40 vuoden kuluttua: Niin kuin nytkin. Ei paljon muutosta.
 • Olisi saatu rahaa Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville suht autenttisena kuten nyt vuonna 2018
 • Hyvin säilynyt
 • Yhtä autenttinen kuin nytkin.
 • Yhtä kaunis kuin tänään!
 • Hyvin hoidettu ja elävä maailmanperintökohde
 • Luontoarvot säilyneet, miljöön ominaisuudet tallella
 • Säilynyt erikoinen kasvillisuus, rakennuskanta ja miljöö sekä asukkaat
 • Autenttisuus ja kestävä kehittäminen (Historia, maisema, fyysinen ympäristö, toiminta)
 • Kokonaisuuden säilyminen, sukupolvien yhteinen kokemus.
 • SL on säilynyt fyysisesti ennallaan (hyvin hoidettuna). Elinvoimasena, vieläkin monipuolisempana ja avoimena kaikille
 • On säilytetty mahdollisimman alkuperäisenä.
 • Vielä merenpinnan yläpuolella
 • Merellisyys pitää säilyä

Edelläkävijä omalla tiellään

 • +40v – Tämän ja tulevien arvokeskustelujen positiivisen vaikutuksen täyttämä
 • Erilainen – Ei seurata valtavirtaa
 • Muutosten Helsinki ja nopea Helsinki on muualla. Tarvitaan Suomenlinnan kaltaista hitauttakin.
 • Yhdistelmä historiaa ja teknologiaa ja entistä parempi paikka ihmisille
 • Jos muutoksia tulee, niin mahdollisimman prosessimaisesti, ei yhtäkkisesti.
 • Kehittynyt, mutta ei liikaa. Historia.
 • Kunnostaen, vaalien ja rakkaudella
 • Kehittynyt maltillisesti asuin- ja toimintaympäristönä
 • Evolutiivisesti ja jatkuvuutta painottaen.