Kuvituskuva kulttuuriperintö ja ilmastonmuutos -hankkeen sivulle.

Suomenlinnan hoitokunta tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennettuun kulttuuriperintöön

Suomenlinnan hoitokunta on käynnistänyt yhdessä hankekumppaneiden kanssa kehityshankkeen, joka keskittyy ilmastonmuutosten vaikutusten tutkimiseen rakennetussa kulttuuriperinnössä. Menetelmä tulee julkisesti saataville ja hyödynnettäväksi.

Suomenlinnan hoitokunta käynnisti huhtikuussa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittaman kolmivuotisen kehityshankkeen, joka keskittyy ilmastonmuutosten vaikutusten kartoittamiseen rakennetussa kulttuuriperinnössä. Tämä hanke on osa Uudistuva ja osaava suomi 2021–2017-ohjelmaa.

Ilmastomuutoksen vaikutusten seurantamenetelmän kehittäminen kulttuuriperintökohteisiin -hankkeen päätoteuttaja on Suomenlinnan hoitokunta. Osatoteuttajina mukana ovat Alvar Aalto -säätiö, Museovirasto ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Yhteistyön ansiosta hankkeessa yhdistyvät eri alojen asiantuntemus ja näkemykset, mikä mahdollistaa kattavan lähestymistavan.

Innovatiivinen tutkimus ja kehitys

Hankkeessa kehitettävä menetelmä mahdollistaa ilmastonmuutoksen vaikutusten seurannan monipuolisesti erilaisissa kulttuuriperintökohteissa. Tutkimus ottaa huomioon niin perinteiset kuin modernit rakennusmenetelmät ja -materiaalit, ja sen tulokset ovat arvokkaita rakennetun kulttuuriperinnön suojelussa ja korjaamisessa.

“Hanke vastaa kulttuuriperintökentän tarpeeseen kehittää yhteinen seurantamenetelmä ja mittaristo ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistamiseksi”, sanoo hankekoordinaattori Juha Rajaharju. “Uuden tiedon avulla voimme tehdä sopeutumistoimia kohdistetusti ja oikea-aikaisesti. Meillä on loistavat yhteistyökumppanit ja hyvä porukka kasassa. Yhteinen kehitystyö on innostavaa.”

Lisäksi hankkeen tavoitteena on koota asiantuntijaverkosto, joka keskittyy ilmastoriskien tunnistamiseen ja siihen liittyvän tiedon jakamiseen. Tämä verkosto toimii resurssina kulttuuriperintöalan toimijoille ja auttaa heitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Hankkeen etenemistä voi seurata Suomenlinnan hoitokunnan verkkosivuilla https://www.slhk.fi/hankkeet/kulttuuriperinto-ja-ilmastonmuutos/

Lisätiedot:
Juha Rajaharju
Hankekoordinaattori
Restaurointipalvelut, Suomenlinnan hoitokunta
juha.rajaharju@suomenlinna.fi, puh. +358 295 338 409

Kaikki uutiset