Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Suomenlinnan kävijämäärä palautumassa koronaa edeltävälle tasolle

Pandemia-aikana tehtiin kehittämistoimia erityisesti kävijäturvallisuuden, vastuullisuuden ja digitalisaation saralla.

Suomenlinnassa vieraili 854 482 kävijää vuonna 2022. Luku kertoo, että pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten jälkeen vierailijat ovat palanneet yllättävänkin nopeasti linnoitukseen. Kävijämäärän kasvattamisen sijaan Suomenlinnan kävijäviestinnän tavoitteena on ohjata vastuulliselle vierailulle Suomenlinnan nähtävyyksien ja palveluiden pariin. Kävijämäärä osoittaa, että Suomenlinnan vetovoima hyvin hoidettuna Unescon maailmanperintökohteena on säilynyt poikkeusolojen yli, sillä myös kävijöiden palaute listaa Suomenlinnan edelleen yhdeksi Suomen suosituimmista vierailukohteista kansainvälisestikin.

Kävijämäärät alkoivat kasvaa viime vuonna koronarajoitusten poistuttua. Ennen pandemiaa Suomenlinnassa kävi jopa yli miljoona kävijää vuodessa, ja kansainväliset vierailijat muodostavat enemmistön kävijöistä. Viimeisen puolen vuoden aikana on palattu lähes samalle tasolle. Suomenlinnan museoissa kävi vuonna 2022 yhteensä noin 190 000 ja Suomenlinnan matkailuneuvonnassa 77 200 kävijää. Suomenlinnan juhla- ja kokoustilojen liikevaihdossa on menty jopa ohi vuoden 2019.

Helppoa uuteen normaaliin siirtyminen ei ole Suomenlinnan toimijoille ollut. Palvelut ovat tehneet hartiavoimin töitä henkilökuntapulan vaivaamalla matkailu- ja ravintola-alalla. Suomenlinnassa on kymmeniä matkailun parissa toimivia yrityksiä, joissa koettiin viime vuonna niin hiljaisempia koronakuukausia kuin nopean käänteen kautta tulleet asiakasvirratkin.

Korona-aikana Suomenlinnassa kehitettiin kestävää matkailua. Linnoituksessa on jo kolme Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -sertifikaatin saanutta toimijaa, ja useita yrityksiä on edennyt pitkälle STF-valmennuspolulla. Lisäksi Suomenlinnalla on ollut vuodesta 2015 oma Kestävän matkailun strategia, jossa mitataan matkailun kestävyyttä ja vaikutuksia suojeltuun maailmanperintökohteeseen Suomenlinnan omilla mittareilla. Kestävä matkailu nivoutuu tiiviisti myös Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa ohjaavaan Hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Vuosi sitten voimaan astunut suojelupäätös Suomenlinnan suojelemisesta Rakennusperintölailla tukee linnoituksen vastuullista käyttöä.

Vastuullisuuden lisäksi on edistetty digitalisaatiota muun muassa Suomenlinnan palveluiden löydettävyyttä kehittämällä. Siinä tärkeimpänä ratkaisuna toimii korona-aikana käyttöön otettu Suomenlinnan digiopas, josta löytyy kartta, palvelut, aukioloajat sekä lautta- ja vesibussiaikataulut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös digioppaan käyttö lähti syksyllä 2022 kasvuun ja Suomenlinnan digiopas valittiin esimerkiksi Julkisen sektorin innovaatiobarometriin.

Jotta viihtyisässä Suomenlinnan kaupunginosassa asuminen ja matkailupalvelut toimivat harmoniassa Suomenlinnassa, tullaan kävijähallintaa kehittämään jatkossakin digioppaan ja aktiivisen kävijäviestinnän avulla, asuinalueista kertovin opastein sekä Suomenlinnan matkailuneuvonnan asiakaspalvelulla ja kesävalvojatoiminnalla. Samoilla keinoilla Suomenlinnan kävijöitä kannustetaan tänäkin vuonna turvalliseen ja vastuulliseen linnoitusvierailuun, kulttuuriperintöä ja luontoa huomioiden.

Lisätiedot:

Petteri Takkula

Kehittämispäällikkö

Maailmanperintöpalvelut, Suomenlinnan hoitokunta

petteri.takkula@suomenlinna.fi

+358 295 338 387

Kaikki uutiset