Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Suomenlinnan tietoliikenneverkko uusitaan tulevina vuosina

Suomenlinnan hoitokunta on aloittanut tietoliikenneverkon (käytetään myös termejä kuituverkko ja monipalveluverkko) uusimisen Suomenlinnassa. Kun projekti on valmis, Suomenlinnassa on käytössä tietoliikenneverkko, joka mahdollistaa muun muassa nopeat nettiyhteydet niin asukkaille kuin toimijoillekin. Verkko takaa tietoliikennekapasiteetin nykyiselle 4G-matkapuhelinverkoille sekä tulevalle 5G-verkolle. Uusittavan verkon avulla operaattorit, kuten Elisa ja Telia, voivat jatkossa tarjota yhteyksiä kotiin sekä taata matkapuhelinverkon suorituskyvyn.

Projektin alustavan aikataulun mukaan koko hanke on valmis kolmen vuoden kuluttua vuonna 2022. Kuituverkko tai monipalveluverkko, kuten sitä on myös kutsuttu, on pohja kaikille IT-palveluille. Kuituverkko on valokaapelia, joka on kaivettu maahan ja jota käytetään datan liikuttamiseen.

Mitä hankkeessa tehdään?

Konkreettisesti hankkeessa uusitaan kaikki kuitukaapelit ja laitetilat siellä, missä se on tarpeellista. Kaapeleiden uusiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että avataan maasta reitit ja laitetaan kaapelit niihin. Konkreettinen työ on siis iso ja näkyvä urakka, joka pyritään kuitenkin tekemään mahdollisimman vähäisellä kaivamisella.

Mikä on aikataulu?

Vuoden 2019 aikana hoitokunta jatkaa hankkeen suunnittelua ja kartoitusta. Urakkaa aikataulutetaan myös yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, jotta työ saadaan sovitettua kaupungin Suomenlinnassa tekemiin töihin.

Vuonna 2020 aloitetaan vetämään kaapeleita maahan. Tämän hetkinen suunnitelma on, että kolmen vuoden kuluessa eli vuoden 2022 aikana hanke olisi valmis.

Rakennukset yhdistetään tähän uuteen verkkoon projektin edetessä. Suunnittelu ei ole vielä niin pitkällä, että tietäisimme, milloin mikäkin rakennus liitetään uuteen verkkoon.

Hankkeesta kerrotaan lisää sen edetessä.

Lisätietoja:

Suomenlinnan hoitokunnan ICT-Tietoverkkoasiantuntija Timo Louhento, p. 0295 338 376 ja timo.louhento@suomenlinna.fi

Kaikki uutiset