Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Tervetuloa asuinhuoneistoja koskevaan vuokralaisiltaan 5.3.2018

Suomenlinnan hoitokunta toivottaa asuinhuoneistojen vuokralaiset tervetulleiksi vuokralaisiltaan. Tilaisuus pidetään Tenalji von Fersenissä (B17c) maanantaina 5.3.2018 klo 18.00–20.00. Tilaisuuden aiheena ovat vuokrankorotusneuvottelut ja tilannekatsaus.

Taustaa

Valtion talousarvioesityksen 2018 kirjauksen mukaan Suomenlinnan hoitokunnan vuokraamien huoneistojen vuokria korotetaan Opetus-ja kulttuuriministeriön ja Suomenlinnan hoitokunnan välisen tulossopimuksen 2017-19 ja yleisen vuokratason nousun mukaisesti siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset. Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta päätti vuokrankorotuslinjauksista kokouksessaan 29.11.2017.

Puolustushallinnon työsuhdeasunnoissa asuvat ovat myös tervetulleita, vaikka eivät ole suoranaisessa vuokrasuhteessa hoitokuntaan. Puolustushallinnon vuokra-asioista hoitokunta neuvottelee Puolustusvoimien palvelukeskuksen kanssa.

Tervetuloa!

Suomenlinnan hoitokunta
Ulla Räihä
johtaja

Kaikki uutiset