Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Tervetuloa huoltorannan yleissuunnitelman esittelytilaisuuteen 15.6.

Huoltoranta on Suomenlinnan logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Huoltoranta jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen: liikennealueeseen sekä maankäsittely- ja varastointialueeseen.

Liikennealueella on paljon risteävää kevyttä ja ajoneuvoliikennettä, ja alueen liikenneturvallisuus kaipaa pikaista kohennusta. Pilaantuneiden maiden ja muun maa- ja kiviaineksen käsittely vaatii asianmukaiset käsittelyalueet. Huoltorannan kunnostuksen yhteydessä korjataan myös huoltorantaan johtava väylä, joka on erittäin huonokuntoinen. Huoltorannan liikennealueeseen liittyy sekä HKR:n että HKL:n vastuualueita.

Esitettyjen parannustavoitteiden saavuttamiseksi alueelle on laadittu yleissuunnitelmaluonnos.

Yleissuunnitelmaluonnos julkaistaan hoitokunnan internetsivuilla 1. kesäkuuta, ja suunnitelmaa esitellään asukastilaisuudessa 15. kesäkuuta kello 18.00–20.00. Tilaisuus pidetään Paarlastihuoneessa C40:ssä (hoitokunnan toimistorakennuksen eteläpäässä).

Huoltorannan yleissuunnitelmaluonnosta on mahdollista kommentoida viimeistään 30.6.. Kommentit toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@suomenlinna.fi. Saatujen kommenttien ja lausuntojen pohjalta suunnittelua jatketaan syksyllä 2016 toteutussuunnittelulla. Rakennustyöt pyritään aloittamaan vuonna 2017.

Lisätietoja asiasta saa Suomenlinnan hoitokunnan maisema-arkkitehti Pia Kurjelta, puh. 0295 338 364, pia.kurki@suomenlinna.fi

Lämpimästi tervetuloa infotilaisuuteen!

Kaikki uutiset