Tutustu Linnoitus näkyväksi – Suomen linnat ja linnoitukset -foorumin loppuraporttiin

Suomenlinnan hoitokunta isännöi vuoden 2020 Suomen linnat ja linnoitukset -foorumia, jonka pohjalta tehty Linnoitus näkyväksi -raportti on nyt valmis. Voit lukea raportin uutisen lopussa olevasta linkistä.

Foorumin tarkoitus on tukea laaja-alaista keskustelua kokoamalla yhteen linnojen ja linnoitusten parissa työskenteleviä eri alojen asiantuntijoita, kohteiden haltijoita ja niistä kiinnostuneita. Linnojen ja linnoitusten kunnossapitäminen vaatii monialaista osaamista. Niiden kestävä hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa tutkimusta ja monitieteistä asiantuntijuutta kestävän ylläpidon, hoidon, restauroinnin ja käytön varmistamiseksi sekä näiden kohteiden esittämisen ja tulkintojen ajankohtaistamista. Tähän tarvittavat niukat resurssit ovat pysyvä haaste. Yhteistyötä tarvitaan siksi myös jakamaan kokemuksia, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä sekä keskustelemaan ongelmista.

Foorumi on jatkoa Museoviraston ja hoitokunnan ideoimalle ja Museoviraston koordinoimalle toiminnalle 1990-luvulta vuoteen 2004. Kysymyksessä on kiertävä tapahtuma, jossa järjestävä taho, joka voi olla suuri valtion virasto tai vaikkapa paikallinen yhdistys, päättää ohjelman sisällöstä ja järjestelyistä. Vuoden 2022 järjestäjäksi on ilmoittautunut Kotka.

Kansallinen linnoitusalan tiedonvaihtofoorumi perustettiin viime vuosituhannen lopulla ja se toimi Museoviraston koordinoimana vuosikymmenen. Foorumin isännöinti kiersi, ja järjestävä linnoitus valitsi tapahtuman teeman. Jaetut kokemukset ja keskustelut synnyttivät uusia näkökulmia hyödynnettäviksi. Yhteisen linnoitusfoorumin mahdollistama vertaistuki olisi yhä tärkeämpää linnojen uusissa tehtävänannoissa ja nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Idea kansallisen foorumin elvyttämisestä syntyi Haminan kaupunginmuseon ja Suomenlinnan hoitokunnan edustajien keskusteluissa EFFORTS-kongressissa syksyllä 2019.

Suomen linnat ja linnoitukset -foorumi 2020 kokosi kuulijoita verkkotapahtumaan ja Pirunkirkkoon. Tapahtuma oli osa Museoviraston, Metsähallituksen, Senaatti-kiinteistöjen, Väyläviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan yhteistä Valtio restauroi III -tapahtumaa. Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Suomenlinnan hoitokunta sekä ICOMOSin tieteellisen komitean Linnoitukset ja asevoimien arkkitehtuuri -kansallinen jaosto ICOFORT Suomi.

Avaa koko raportti tästä linkistä.

Lisätietoja

Kaikki uutiset