Vaaleanpunainen rakennus Vaasan Kasarmi C83 aamuauringossa lokakuussa 2023 Suomenlinnassa.

Vaasan Kasarmin korjaus valmistui

Suomenlinnassa sijaitsevan Varuskuntakorttelin korjaushanke on tänä syksynä edistynyt jälleen yhden ison askeleen verran, kun hankkeen kokonaisuudesta suurimman rakennuksen C83 eli niin kutsutun Vaasan kasarmin talotekninen peruskorjaus valmistui lokakuussa.

C83 Vaasan Kasarmi korjattuna kasarmista asuinrakennukseksi 1976.

C83 Vaasan kasarmi vuonna 1976

1853 valmistunut, kasarmiksi rakennettu talo korjattiin asuinkäyttöön vuosina 1972–1974. Talossa on yhteensä 39 asuntoa.  Lähes puolitoista vuotta kestänyt peruskorjaus toteutettiin vaiheittain; toisessa rapussa asuttiin, kun toista korjattiin. Helmikuussa 2023 valmistui A-rappu ja B-rappu valmistui lokakuussa 2023.

Korjauksessa uusittiin asuntojen märkätilat, kunnostettiin keittiökalusteet ja muut kiinteät kalusteet sekä kaikki sisäpinnat. Lisäksi uusittiin kaikki LVISA-järjestelmät ja parannettiin paloturvallisuus nykyisten vaatimusten mukaiseksi. Kylpyhuoneisiin lisättiin pyykinpesukonevaraukset ja keittiöihin astianpesukonevaraukset,  pienimpiä yksiöitä lukuun ottamatta. Rakennuksessa aikaisemmin sijainneet kylmiöt muutettiin pyykinkuivaushuoneeksi sekä asukkaiden käyttöön tarkoitetuksi kerhohuoneeksi. Talon kaksi saunaosastoa ja pesutupa korjattiin. Aiemmin huonosti toiminut koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä uusittiin koneelliseksi tulo-poistojärjestelmäksi. Ikkunoiden ja julkisivujen kunnostaminen jäivät tämän hankkeen ulkopuolelle.

Asunnon C38 sisätilat peruskorjauksen jälkeen 2023.

Kuva: Arno de la Chapelle

Vaasan kasarmin korjaushankkeessa on vaalittu 1970-luvulla tehdyn korjauksen ja käyttötarkoituksen muutoksen lopputulosta muun muassa säilyttämällä huoneistojen moderni sisäarkkitehtuuri.

”Kokonaisuutena lopputulokseen voi olla tyytyväinen, vaikka monenlaisia haasteita työn aikana tuli vastaan”, summaa Suomenlinnan hoitokunnan rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi.  ”Kaikkien taloteknisten järjestelmien uusiminen vanhaan taloon on aina vaativa työ, varsinkin kun tavoitteena on, että ne eivät jää häiritsevästi näkyviin”, hän jatkaa.

C83 talotekniikkaa ullakolla

Kokonaisurakan hankintavaihe osui erityisen vaikeaan markkinatilanteeseen kaksi vuotta sitten. Silloin urakoitsijoilla oli runsaasti töitä ja tarjousten saaminen oli vaikeaa. Tästä syystä urakkamuodoksi valittiin tavoitehintaurakka, jossa ajatuksena on koko ajan pyrkiä tehokkaaseen kustannusten hallintaan työmaan aikana ja toisaalta kustannusriskien jakaminen tilaajan ja urakoitsijan välillä. Kustannukset nousivat kuitenkin työn aikana siten, että tavoitehintaan ei päästy. Lopullinen kustannus on noin 2 500 €/huoneisto-m2. Työmaan vahvuus on ollut keskimäärin 33 työntekijää.

Työmaaliikenne vaihtuu muuttoliikenteeseen

Hankkeen valmistumisesta seuraa vipinää muuttorintamalla. Lokakuussa valmistuneeseen B-portaaseen palaa talon vanhoja asukkaita, jotka ovat olleet väistössä Suomenlinnan muissa asunnoissa. Lisäksi muista rakennuksista siirtyy asukkaita joko väistöjen tai muun asunnonvaihtotarpeen vuoksi Vaasan Kasarmiin.

Muutama ylijäävä huoneisto Vaasan kasarmista tulee julkiseen hakuun marraskuussa. Suomenlinnan hoitokunnan isännöitsijä Kirsti Ängeslevä uskoo, että vapaat asunnot tulevat herättämään runsaasti kiinnostusta. Hoitokunnan vuokra-asuntoja haetaan hakumenettelyn kautta. Tasapuolisuuden takaamiseksi asunnot arvotaan hakijoiden kesken. Rajoitteita on ainoastaan asuntoa hakevan ruokakunnan koossa suhteessa vapaan asunnon kokoon.

Kuva: Arno de la Chapelle

”Talossa on onnistuttu säilyttämään hienosti peruskorjausta edeltänyt tunnelma”, kehuu Ängeslevä talon entisenä asukkaana. ”Jokainen asunto on persoonallinen joko maiseman tai jonkun rakenteellisen seikan vuoksi”, hän jatkaa.

Seuraavana Varuskuntakorttelin asuinrakennusten kokonaisuudesta on vuorossa neljäs eli viimeinen rakennus C84, niin kutsuttu Nousevan auringon talo.

Alkuperäisen Varuskuntakorttelin hankeaikataulun mukaan koko hankkeen oli määrä olla valmis vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta neljän siihen sisältyvän rakennuksen aikatauluja muutettiin käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Vuonna 2021 saatu lisätalousarviorahoitus on ollut käytössä vielä 2023. ”Nousevan auringon talon C84 korjaustyö on suunniteltu valmiiksi, mutta työmaavaiheen aloittamista vaikeuttaa rahoituksen epävarmuus”, taustoittaa Koskenniemi rakennuksen korjausaikataulua. ”Todennäköisesti se joudutaan toteuttamaan useammassa vaiheessa”, hän sanoo.

Kuva: Simo Rista 1970, Helsingin kaupungin museo

Vaasan kasarmin peruskorjaus on kiinnostava etappi 50-vuotiaan Suomenlinnan hoitokunnan historiassa, koska hankkeen myötä tämän 170-vuotiaan rakennuksen elinkaarta on toistamiseen saatu jatkettua.

 

 

 

 

Lisätietoja:
Hankkeen toteutuksesta rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi (tiina.koskenniemi@suomenlinna.fi)
Vapaista asunnoista Asunnon hakeminen – Suomenlinnan hoitokunta (slhk.fi)

Hankkeen toteutuksesta vastasivat

Rakennuttaja ja tilaaja: Suomenlinnan hoitokunta, Restaurointipalvelut
Antikvaarinen valvonta: Museovirasto, Kulttuuriympäristön suojelu
Arkkitehti ja pääsuunnittelija: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
Rakennesuunnittelu: HP Insinöörit Oy
Palokatkosuunnittelu: Insinööritoimisto TeknoPlan Oy
LVISA-suunnittelu: Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
LVI-valvonta: A-Insinöörit Oy
Päätoteuttaja, pääurakoitsija: Rakennus Oy Antti J. Ahola
Rakennusautomaatio: TJK-Automation Oy
Sähkötyöt: Sähkö Sinisalo Oy
LVI työt: Oy TNT-Putki Ab
IV-työt: IV Spesialistit Oy Ab

Kaikki uutiset