Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Varuskuntakorttelin korjaushanke käynnistyy syksyllä

Toimenpiteet rakennuksen C84 seinustoilla

Varuskuntakorttelin rakennusten C76, C82, C83 ja C84 peruskorjauksen suunnittelu on käynnistymässä ja varsinaiset rakennustyöt alkavat alustavien suunnitelmien mukaan alkaen rakennuksesta C76 vuonna 2020. Rakennuksen C84 perustusten kuivatustyöt on suunniteltu tehtäväksi jo syksyllä 2019 ennen muiden työvaiheiden käynnistymistä. Rakennuksen seinustoilla hulevedet eivät kaikilta osin valu pois ja maan alla valuvat vedet rasittavat paikallisesti perustuksia.

Työn yhteydessä rakennuksen seinustat kaivetaan auki noin kolmen metrin leveydeltä. Rakennus- ja kuivatustyön jälkeen seinustan kaivannot täytetään ja nykyiset pinnoitteet palautetaan. Alueilla, missä hulevedet eivät valu pois seinustoilta, maanpintaa muokataan.

Työn aikana rakennuksen sisäänkäynneille järjestetään väliaikaiset kulkusillat. Kaivuualojen lisäksi alueella vievät tilaa kaivantojen vierellä välivarastoitavat maa-ainekset.

Kaivaustyöt C84 seinustoilla eivät aiheuta asumishaittaa. Peruskorjauksen aikaisiin asukkaiden muuttoihin ja väistöasuntoihin liittyvät tiedot kaikkineen julkaistaan sitten, kun kaikki tiedot on saatu varmistettua. Suunnitelmaa työstetään parhaillaan.

Aikataulu

Työt on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2019, työn tarkemmasta alkamisajasta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Suomenlinnan hoitokunta rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi, puh. 0295 338 330 tai tiina.koskenniemi@suomenlinna.fi

Kaikki uutiset