Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Yhteistyöhanke jakaa hyviä käytäntöjä eurooppalaisten linnoitusten kehittämiseen

Interreg IVC -ohjelmaan kuuluvan ATFORT-hankkeen, Atelier European Fortresses – Powering Local Sustainable Development mukana olevat 11 kumppania1 kokoontuvat Helsingin Suomenlinnaan 27.–28.10.2014 Suomenlinnan hoitokunnan2 kutsumina. Hollannin uuden vesipuolustuslinjan (Hollandse Waterlinie) johtamana näiden linnoitusten edustajat uskovat, että kohteiden suojelu ja taloudellinen hyödyntäminen edellyttävät kokemusten jakamiseen perustuvaa luovaa yhteistyötä.

Rohkaisevia tuloksia

Paikalle saapuu yli 80 osallistujaa keskustelemaan vuonna 2011 alkaneen ja joulukuuhun 2014 jatkuvan hankkeen tuloksista. Hankkeen tavoitteena on ollut vaihtaa tietoa ja hyviä käytäntöjä linnoituskohteiden monipuolisesta uudelleenkäytöstä kehittämiseen perustuvan suojeluajattelun mukaisesti.

– Useimmat Suomenlinnan rakennukset ja linnoitukset on jo otettu uuteen käyttöön. Meillä on silti vielä paljon opittavaa. Hankkeen aikana olemme nähneet erinomaisia esimerkkejä toimenpiteistä helppokulkuisuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Olemme saaneet uusia ideoita myös vapaaehtoistyöntekijöiden hyödyntämiseen, linnoitusmaiseman hoitamiseen ja kävijöiden tuottaman liikevaihdon laskemiseen, kertoo Suomenlinnan hoitokunnan restaurointijohtaja Heikki Lahdenmäki.

– Kehittämiseen perustuva suojelu on osoittautunut toimivaksi tavaksi turvata historiallisen sotilasarkkitehtuurin kestävä ja taloudellisesti kannattava tulevaisuus, minkä ATFORT-kumppanit ovat jo huomanneet. Sen toteuttaminen vaatii kuitenkin rohkeutta sekä omistajilta että viranomaisilta. Lähestymistavan on oltava hyvin koordinoitu, integroitu ja systemaattinen, hankkeen pääkumppanina toimivan Hollannin uuden vesipuolustuslinjan puheenjohtaja Annemieke Traag painottaa.

Aiejulistus eurooppalaisen verkoston perustamisesta

Kaikki 11 ATFORT-kumppania ja useat restaurointiin perehtyneet järjestöt ovat allekirjoittaneet aiejulistuksen eurooppalaisen verkoston perustamisesta sotilaallisille rakennusperintökohteille. ATFORT on elinvoimainen, monikansallinen kumppanuushanke, jonka tarkoituksena on muuttaa aiemmin puolustuskäytössä olleita sotilaskohteita dynaamisen taloudellisen toiminnan ja yhteisöllisen elämän alueiksi. Vastikään perustetussa verkostossa vaihdetaan tietoa, turvataan eurooppalaista yhteistyötä ja vaikutetaan rahoitukseen ja politiikkaan.

Poliittiset suositukset

ATFORT-hankkeessa laaditut poliittiset suositukset on esitetty kaikkien 11 kumppanin edustajille. Linnoitusten uudelleenkäyttö edellyttää oikeanlaisia johtamismalleja, taitoja, henkilökuntaa ja taloudellista tukea, ja siksi uudelleenkäyttö pitäisi asettaa poliittisen asialistan kärkipäähän.

Lisätiedot:

Suomenlinnan hoitokunta
Heikki Lahdenmäki
heikki.lahdenmaki@suomenlinna.fi
www.suomenlinna.fi
0295 338 302

ATFORT
Peter Ros
p.g.m.ros@hollandsewaterlinie.nl
www.atfort.eu
+31 (0)652 401 597

————————————————-

Taustatietoa

ATFORT Atelier European Fortresses – Powering Local Sustainable Development on INTERREG IVC -ohjelmaan kuuluva, alueiden aloitteesta toteutettu hanke.

ATFORT-kumppanuushanke on koonnut yhteen Euroopan tärkeiden linnoitettujen rakennusperintökohteiden edustajia, jotka uskovat, että kohteiden suojelu ja taloudellinen hyödyntäminen edellyttävät kokemusten jakamiseen perustuvaa luovaa yhteistyötä. ATFORT-kumppanit ovat asettaneet päätavoitteekseen helpottaa linnoitusten uudelleenkäyttöä kehittämällä lähestymistapoja ja menetelmiä kohteiden hyödyntämiseen tarvittavien edellytysten luomiseen tavalla, joka ei vähennä kohteiden historiallisia arvoja.

Lisätietoja: www.atfort.eu

Euroopan unionin rahoittama alueiden välinen yhteistyöohjelma INTERREG IVC tarjoaa Euroopan alue- ja paikallistason viranomaisille ja toimijoille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä vaihtamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä innovaation, tietoperustaisen talouden, ympäristön ja riskien ehkäisyn teemoista. Hankkeiden rahoitukseen on käytettävissä 302 miljoonaa euroa, ja lisäksi tieto sekä mahdolliset ratkaisut tulevat alueellisten päättäjien käyttöön.

————————————————-

1 Uuden Hollannin vesilinja (Alankomaat), Vaubanin tärkeimpien linnoitusten verkosto (Ranska), Antwerpenin provinssi (Belgia), Spandaun sitadelli (Saksa), Venetsian kaupunki (Italia), Suomenlinnan hoitokunta (Suomi), Kaunasin valtuusto (Liettua), Medwayn valtuusto (Iso-Britannia), Paolan valtuusto (Malta), Fort Monostor Non-profit Ltd. (Unkari) ja Nova Gorican yliopisto (Slovenia).

2 Suomenlinnan hoitokunta on valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnaa, Unescon maailmanperintökohdetta.

Kaikki uutiset