Hoitokunta kehittää ja koordinoi

Matkailun kehittäminen ja koordinointi on tärkeä osa koko maailmanperintökohteen hoitoa. Linnoituksen isäntäorganisaationa Suomenlinnan hoitokunta kehittää matkailua Suomenlinnassa pitkäjänteisesti ja yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Kokonaisuuden merkitys korostuu kohteessa, jossa on suuri joukko erilaisia toimijoita. Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on koordinoida matkailutoimintaa ja sen kehittämistä pitkäjänteisesti. Hoitokunta luo ja vahvistaa rakenteita, joiden varaan matkailupalveluiden tuottajat voivat rakentaa palvelujaan ja tuotteitaan. Virasto ei ole matkailuneuvontaa ja kokous- ja juhlatilojen vuokraustoimintaa lukuun ottamatta itse matkailupalveluiden tuottaja. Alueen hallinnoijana ja kiinteistöjen omistajana hoitokunta säätelee matkailutoimintaa kunnostamalla ja vuokraamalla tiloja linnoituksen henkeen sopiville toiminnoille.

Matkailutoiminnan kehittämisessä, koordinoinnissa ja markkinointiviestinnässä hoitokunta huomioi maailmanperintökohteen kokonaisuutena. Suomenlinnassa matkailupalveluiden tuottajat pääsevät hyödyntämään toiminnassaan maailmanperintöbrändin tuottamaa lisäarvoa sekä arvostetun käyntikohteen suuria ja maksukykyisiä kävijävirtoja. Hoitokunta tarjoaa monia etuja kohteessa toimiville:

  • Säännöl­lisiä yhteisiä tapaamisia
  • Toimijaverkoston
  • Yhteismarkkinointi- ja koulutusmahdollisuuksia
  • Suomenlinnan toimijoiden markkinointi omilla kanavilla ja verkostoissa
  • Tukea maailmanperintöarvoihin sopiville tapahtumille

Suojellussa kohteessa toimivat matkailupalveluiden tuottajat hyväksyvät toimintaansa myös tiettyjä rajoituksia. Esimerkkinä toimintojen rajoittamisesta suojelukohteessa ovat ulkomainonnan mahdollisuudet. Maailmanperintökohteen hoitajan koordinoima, kokonaisuutena kehitettävä ja maisemaan sopiva opastusjärjestelmä takaa kohteen säilymisen mahdollisimman autenttisena.

Suomenlinnan tie matkailukohteeksi

Suomenlinnalla on ollut matkailuarvo on jo linnoituksen Ruotsin vallan ajalta lähtien.

Matkailuneuvoja neuvoo kävijää kesällä pääreitillä

Suomenlinnassa vierailee moninainen joukko kävijöitä

Kävijätutkimuksen mukaan kävijät jakaantuvat kahteen selkeään ryhmään: nähtävyyteen tutustumaan tulleisiin matkailijoihin ja vapaa-aikaa ulkoillen viettäviin kaupunkilaisiin.

Kävijäpalveluita tuottaa joukko linnoituksen toimijoita

Suomenlinnassa toimii noin 30 matkailupalveluiden tuottajaa, joiden yhteistyöstä syntyy kävijän Suomenlinna-elämys. Monet näistä ovat pieniä, yhden hengen työllistäviä mikroyrityksiä ja joillekin matkailu on vain sivuelinkeino.

Runsaasti kävijöitä kävelemässä kesällä pääraitilla

Matkailun kasvu maailmalla, Suomessa ja Helsingissä näkyy myös Suomenlinnassa

Maailmassa tehtiin 1,32 miljardia ulkomaanmatkaa vuonna 2017. Yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus matkustaa. Suomeen suuntautuvassa kansainvälisessä matkailussa lyötiin vuonna 2017 kaikki ennätykset. Nämä trendit näkyvät myös Suomenlinnassa.

Kuvassa näkyy kustaanmiekan ammusvarastot, joita ympäröi keltaiset ukonpalkokasvustot. Taustalla näkyy meri

Kestävän matkailun periaatteet

Suomenlinna on aktiivinen toimija paitsi oman kohteensa kestävän matkailun kehittämisessä myös muiden maailmanperintökohteiden eteen tehtävässä matkailun kehittämistyössä kotimaassa ja ulkomailla. Suomenlinna on sitoutunut yhdessä Suomen muiden maailmanperintökohteiden ja kansallispuistojen kanssa kestävän matkailun periaatteisiin. Lue Suomenlinnan merilinnoituksen omalta sivustolta lisää.